Disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. DFW accountants & adviseurs BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Wij gaan ervanuit dat alle gegevens volgens de verplichte GDPR regeling van 25/05/2018 verwerkt worden. Zo niet worden wij graag op de hoogte gebracht.
Voor meer info kan u zich tot ons wenden via info@dfw-accountants.be.