Voor gemakkelijk bereikbare kmo’s is de kans op controle groter?

30 jaar geleden was het doel al de onderbezetting in de grote steden op te vangen met contractuelen. Blijkbaar is er weinig veranderd. De controleurs zijn niet regionaal verdeeld, op basis van het aantal kmo’s, wel op basis van werken in eigen streek. Grote steden moeten veel meer verplichte opdrachten uitvoeren dan ze kunnen controleren, terwijl andere centra tijd over zouden hebben. Een zetel in Brussel of Antwerpen verkleint dus de kans op controle.

De lokale selectie van controle dossiers wordt ook bepaald door de woonplaats van de controleur en de bereikbaarheid van de gecontroleerde kmo met het openbaar vervoer. Voor gemakkelijk bereikbare kmo’s is de kans op controle sinds 30 jaar nog steeds groot. Fiscale rust kan misschien bereikt worden in Doel, zelfs al woont de controleur daar, hij geraakt er niet met het openbaar vervoer, ook niet met de fiets.

Men kiest voor een centralistische eenheidsstaat met een strak keurslijf voor de lokale ambtenaar. Zo wordt minstens 80% van de controles verplicht opgelegd via een centrale selectie, gebaseerd op datamining, wordt opgeroepen om belastingverhogingen meer te standaardiseren en dus minder opportuniteitsbeoordelingen toe te laten en bevat het een hint om werken in eigen streek te beperken.

Wij hebben het al diverse keren gecommuniceerd, een fiscale rechtsbijstandsverzekering afsluiten wordt steeds belangrijker.