6% of 21% BTW bij renovatie als buitenmuren en fundering blijven staan?

Een aannemer kan factureren tegen het verlaagde btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) als hij werken uitvoert aan een woning (of een tweede verblijf of een verhuurde woning) die minstens 10 jaar in gebruik genomen is. Het pand mag zelfs deels beroepsmatig gebruikt worden, maar het priv├ęgebruik moet wel overheersend zijn.

Natuurlijk zijn er altijd twijfelgevallen waarbij uiteindelijk maar een klein deel van de woning bewaard blijft. De vraag is of het dan gaat om renovatie (6%) of vernieuwbouw (21%). Het tarief van 6% kan in dat geval toegepast worden als de uitgevoerde werken op relevante wijze steunen op de reeds bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren en, meer in het algemeen, op de basisstructuur van het bestaande gebouw.

Er zal sprake zijn van nieuwbouw als de uitgevoerde werken niet steunen op de wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw, zelfs indien bepaalde delen zoals de funderingen of de voorgevel behouden worden.

Het Hof van Cassatie zei onlangs dat er ook sprake is van nieuwbouw als de basisstructuur van het gebouw, en in het bijzonder de fundering, substantieel vernieuwd of verstevigd moet worden.

Mogelijk kan men wel in aanmerking komen voor het tarief van 6% op basis van afbraak en heropbouw indien voldaan is aan de voorwaarden.