Belangrijke wijziging in de btw-regels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021?

Belgische btw-plichtigen kunnen zich sinds 1 april 2021 op Intervat registeren voor de nieuwe Oss-regelingen. Midden april 2021 werd ook de wet gepubliceerd die o.m. de nieuwe btw-regels voor intracommunautaire afstandsverkopen in het btw-wetboek invoert. Verkopers die hun goederen vanuit België verzenden naar een andere lidstaat, zullen de btw van de lidstaat van aankomst moeten aanrekenen als de klant geen btw-nummer opgeeft (met uitzondering van de mini-ondernemingen). De buitenlandse btw zullen ze dus in België via de OSS-Unieregeling kunnen aangeven.

De bestaande drempels van € 35.000,00/100.000,00 euro per lidstaat worden door de Oss-regelingen afgeschaft. Eén drempel blijf evenwel behouden voor mini-ondernemingen. Wanneer een leverancier, met vestiging in één lidstaat, in een jaar voor niet meer dan € 10.000,00 verkoopt aan TB-diensten (telecommunicatie, radio en tv, elektronische diensten) en intracommunautaire afstandsverkopen samen, vinden zijn intracommunautaire afstandsverkopen voor btw-doeleinden plaats in de lidstaat waar het vervoer aanvangt. De verkoper heeft wel de keuze om de leveringen te laten belasten in de lidstaat van aankomst van het vervoer.

Online verkopen wordt daardoor in principe veel gemakkelijker. Maar die vereenvoudiging is zeker niet van toepassing op alle webshopverkopen. Zo valt dropshipping in principe uit de boot. Dropshipping is een bijzondere vorm van e-shopping, waarbij de webshopverkopers de producten die ze aanbieden, niet zelf op voorraad hebben. Als de klant een goed bestelt, duwt de webshopverkoper die bestelling door naar zijn leverancier. Daardoor blijven btw-registraties in de lidstaten van aankomst van de goederen nodig.

Webshopverkopers die dropshippen kunnen geen gebruik maken van de Oss-regelingen. Je kan de vraag stellen of dit doelbewust is, om de kleinere spelers die geen voorraden aanhouden te benadelen ten opzichte van grote spelers die vanuit hun eigen voorraden leveren.