Belasting op fossiele bedrijfswagens dit jaar getemperd maar volgend jaar 40% hoger?

Wordt er privé gereden met een bedrijfswagen, dan geldt er een belasting op een voordeel van alle aard voor het gebruik van die wagen, waarbij de formule nog steeds is: cataloguswaarde x leeftijdsfactor x 6/7 x CO2-percentage. Voor de bepaling van de uitstoot wordt vanaf dit jaar rekening gehouden met alle wagens, nl. de NECD-emissie en WLTP-emissie (i.p.v. voorheen enkel de NEDC-emissie die een veel lagere referentie-uitstoot zou opleveren door het toenemend aantal elektrische wagens). Bijgevolg daalt de referentie-uitstoot slechts lichtjes.

Voor dieselauto’s daalt hierdoor de referentie-uitstoot van 67 g/km (2023) naar 65 g/km (2024) en voor benzineauto’s van 82 g/km (2023) naar 78 g/km (2024).

Hoe lager de uitstoot van de nieuwe auto’s, hoe hoger dus de belasting op de bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. Omdat vorig jaar de opmars van de elektrische wagen iedereen in snelheid pakte, daalde de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s fors, waardoor de belasting voor de bestaande fossiele wagens stevig dreigde te stijgen. Met kunst- en vliegwerk heeft de federale regering die stijging dus toch voorkomen, maar meteen is ook de berekeningsmethode voor volgend jaar voorgesteld en die is een stuk eenvoudiger: de fiscus kijkt voortaan naar alle inschrijvingen van nieuwe auto’s.

Omdat de elektrificatie van de autoverkoop ook dit jaar doorzet en wellicht nog versnelt, dreigt volgend jaar een extra pittige lastenverzwaring voor bedrijfswagenrijders die nog met een benzine-of dieselauto rijden.

Prognoses voorzien een stijging van 40% of meer belasting omdat je nog rijdt met een firmawagen op benzine of diesel. Het gaat dan al snel om ruim € 50,00 extra belasting op het verhoogde voordeel van alle aard.

De verwachting is wel dat volgend jaar aanzienlijk minder bedrijfswagenrijders getroffen worden door de belastingverhoging. Dat komt doordat veel mensen die nu nog met een benzine- of dieselauto rijden die dit jaar voor een volledig elektrisch exemplaar inruilen.