Belastingen niet betaald: auto kwijt?

ANPR-camera’s konden al langer wagens detecteren waarvan de titularis van de nummerplaat een verkeersboete niet heeft betaald of als hij schulden heeft die verband houden met douane en accijnzen. Door een uitbreiding van de wet, die op 27 juli 2022 in voege trad, kunnen deze camera’s nu ook fiscale zondaars detecteren. Het gaat om personen die schulden weigeren te betalen die de federale overheidsdienst Financiën mag invorderen, zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw of achterstallig onderhoudsgeld.

De toepassingsmodaliteiten moeten nog worden bepaald, maar het zou niet de bedoeling zijn een heksenjacht te organiseren op alle Belgen met fiscale schulden. De camera’s zouden focussen op wie herhaaldelijk en na een lange reeks aanmaningen zijn schulden nog altijd niet betaalt.

Deze wet biedt ruimte voor interpretatie want achter de wet wordt een beleid uitgestippeld dat niet transparant is en geen waarborgen biedt. We betreuren de afwezigheid van een minimale drempel of een proportionaliteitseis in de wetgeving.