Belastingvoordelen voor woonleningen?

De fiscus gaat bij deze omzendbrieven in op een hele reeks bijzondere gevallen, zoals herfinancieringsleningen, wederopnames, hypotheekoverdrachten, gedeeltelijke verhuur,… . De fiscus geeft ook aan welke bedragen op de aangifte ingevuld mogen worden. Voor elke gewest is er een afzonderlijke omzendbrief. De fiscaliteit van hypothecaire leningen is en blijft een ongelofelijk kluwen.