Best tegen 11 juli 2022 voorafbetalen?

Waarom is de voorafbetaling (= VA2) van 11 juli beter dan die van 10 oktober (= VA3) of 20 december 2022 (= VA4)? Om de belastingvermeerdering (boete) van 6,75% te vermijden. In dit onderwerp hebben wij het enkel over vennootschappen.

Die belastingvermeerdering van 6,75% geldt niet voor de afzonderlijke aanslag van 10% liquidatiereserves en ook kleine vennootschappen zijn voor hun eerste 3 boekjaren vrijgesteld van de vermeerdering.

Waarom beter binnenkort (11 juli) vooraf betalen? Omdat de vermindering van de vermeerdering voor VA2 groter is dan voor VA3 en veel groter is dan voor VA4.

Voor VA2 bedraagt het verminderingspercentage 7,5%, voor VA3 is dat 6% en voor VA4 is dat maar 4,5%. Heb je met je vennootschap in 2022 nog niets vooraf betaald, en betaal je het volledige bedrag (of 90%) van de verschuldigde belasting als VA2, dan is er geen belastingvermeerdering. Wacht je tot VA3, dan is er reeds een netto vermeerderingspercentage van 0,75% (6% -6,75%) en betaal je pas bij VA4, dan bedraagt de vermeerdering 2,25% (6,75% - 4,5%).

Een vennootschap die dit jaar € 10.000,00 belasting verschuldigd is, betaalt zonder voorafbetaling een belastingvermeerdering van € 675,00, dus in totaal € 10.675,00. Betaalt ze uiterlijk op 11 juli 2022 (VA2) € 9.000,00 dan is er geen belastingvermeerdering verschuldigd. Wordt er € 10.000,00 betaald als VA3, dan bedraagt de belastingvermeerdering € 75,00. Wordt die € 10.000,00 pas als VA4 betaald, dan wordt de belasting vermeerderd met € 225,00.

De boodschap bij voorafbetalingen is zoals met de sociale bijdragen: betaal tijdig wat er moet betaald worden.