Wij doen terug aan telewerk!

Beste klant,

Het Overlegcomité heeft afgelopen woensdag de coronasituatie in ons land besproken en beslist om een aantal nieuwe beschermingsmaatregelen te laten ingaan op 20 november 2021.

Het verplicht (deeltijds) thuiswerk is één van deze maatregelen.

Telewerken wordt voor de functies waar dat mogelijk is vier dagen per week verplicht, tot en met 12 december 2021. Daarna is dat drie dagen.

Dat betekent dat er in onze kantoren vanaf maandag 22 november 2021 minder personeel aanwezig zal zijn. Daarom zien wij ons verplicht om de toegang tot de kantoren te Genk en Zonhoven te beperken.

Wij vragen u vriendelijk doch met aandrang om uw eventuele bezoek telefonisch of digitaal op voorhand kenbaar te maken. Zodoende kunnen wij voorzien dat iemand aanwezig is om u te woord te staan en verder te helpen.  

Voor het aanleveren van documenten verzoeken wij u alle documenten aan te leveren via het gekende platform Clearfacts.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u de documenten binnenbrengen, maar wij vragen u dit dan eerst op voorhand kenbaar te maken.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen ervoor kunnen zorgen dat wij elkaar volgend jaar opnieuw zullen kunnen ontmoeten.

Houd het veilig !