Betaal je niet onmiddellijk je fiscale schuld, wordt je wagen dan van de weg geplukt?

Eén van onze belangrijkste grondrechten, het recht op privacy, is niet absoluut. Andere belangen zijn er soms mee in strijd. Het recht op privacy en de beperking ervan liggen dikwijls gevoelig. De fiscus weet veel over ieders vermogen en deelt die kennis met andere overheidsorganen. Ook personen, wijzelf en bedrijven delen massaal informatie over onszelf. Die informatie gaat over roerende activa, gegevens over bankrekeningen, contracten, inkomsten uit digitale platformen, cryptomunten, … .

Maar de overheid mag niet alles doen met die privacygevoelige informatie, er zijn grenzen die onze privacy moeten beschermen. De bedoelingen waarmee privacy opzij wordt geschoven heeft een veel grotere impact dan we denken.

Camera’s die initieel werden geïnstalleerd voor de aanpak van zwarte criminaliteit worden nu gebruikt om belastingplichtigen met fiscale schulden te identificeren via nummerplaatherkenning. Betaal je niet onmiddellijk je fiscale schuld, dan kan je wagen worden verkocht. Is dat nog in verhouding en komt de stap naar gezichtserkenning zoals in China niet dichterbij?

De overheid wantrouwt haar burgers en dat leidt niet tot een vertrouwensband tussen de overheid en de belastingplichtige. Temeer wanneer de fiscus in haar controlebeleid vaker focust op sanctioneren, waarbij belastingplichtigen behandeld worden als potentiële fraudeurs.

Enkel indien de overheid terug respect toont voor de privacy van belastingplichtigen kan het fiscaal-sociaal contact tussen de burger en de overheid overeind blijven.