Betalen wij te veel btw in de fitness en willekeur bij controles?

Een fitnesscentrum moet btw aanrekenen over zijn diensten en deed dat al jaren aan het tarief van 21% btw. Een bepaald fitnesscentrum stelde voor 3 jaar vast dat ze in feite teveel btw had voldaan en vroeg het verschil tussen 21% en 6% terug. De fiscus weigerde de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% en dus kwam er een rechtszaak van.

De fiscus haar standpunt was: de toegang is onderworpen aan 6% en individuele begeleiding en groepslessen zijn onderworpen aan 21%. Als er geen opsplitsing wordt gemaakt tussen toegang en de begeleiding, is het geheel onderworpen aan 21% btw.

Het Hof van Justitie besliste deze maand dat fitnesscentra voortaan het tarief van 6% btw mogen toepassen voor het verlenen van toegang tot de accommodatie en voor de begeleiding van hun klanten.

De reden waarom er een vraag werd gesteld aan het Hof is dat ze van oordeel was dat de fiscus de fitnesscentra in de praktijk ongelijk behandelt. Bepaalde controleurs zouden het 6%-tarief aanvaarden, anderen zijn akkoord met een gemiddeld btw-tarief. Nog anderen (zoals in deze casus) stellen dat het tarief van 21% toegepast moet worden op het geheel van alle activiteiten van het fitnesscentrum.

Het Hof haalt dat aan als een reden waarom de fiscus de regels rond het verlaagd tarief niet restrictief mag interpreteren. Het verlaagd tarief kan niet via administratieve richtlijnen of praktijden beperkt worden. Nochtans is dat wat er helaas maar al te vaak gebeurt (ook in de bouwsector). Voor het Hof is daarvoor een wet nodig.

Als het aankomt op de toepassing van verlaagde tarieven (en op veel andere zaken), is er nauwelijks sprake van een beleid. Het lijkt erop alsof elke controle zijn eigen regels hanteert. Controles op verlaagde tarieven hebben vaak iets van een loterij. Het hangt ervan af waar je woont en wie je voor je krijgt. Afhankelijk van het geval worden de regels willekeuring geïnterpreteerd. Is dit geen duidelijke schending van het legaliteitsprincipe?