Big brother (fiscus) ziet alles? Saldo van uw bankrekeningen en transparantie in allerhande onlineplatformen en handel van cryptoactiva?

Cap is een databank bij de Nationale Bank van België (NBB) die informatie centraliseert over bank- en betalingsrekeningen, financiële contracten zoals leningen en leasingcontracten en beleggingsverzekeringen.

Die informatie wordt aan het CAP bezorgd door de banken, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen.

Tot nu toe moest men enkel de identiteit van de (volmacht)houders van de rekeningen en contracten alsook belangrijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld de opening of afsluiting van een rekening) melden aan het CAP.

Sinds 31.12.2020 moet men ook de periodieke saldi van bank- en betaalrekeningen en het geglobaliseerde bedrag van de financiële contracten meedelen.

De concrete modaliteiten (bijvoorbeeld periodiciteit van de saldi) moeten nog bij KB vastgelegd worden.

De fiscus mag het CAP slechts raadplegen als hij aanwijzingen van belastingontduiking heeft, u wil taxeren op een zgn. indiciair tekort of wanneer er een verzoek tot bijstand komt van een buitenlandse staat. In de eerste twee gevallen moet hij de informatie bovendien eerst aan u vragen.

Daarnaast moeten binnenkort alle onlineplatformen melden hoeveel ieder persoon verdient of krijgt via dat platform. De fiscus kan hierdoor achterhalen wat iemand allemaal verdient. Uw wagen die wordt verkocht via internet, uw dochter die kleding verkoopt via Vinted, de verhuur via Airbnb, de verhuring van uw buitenlands onroerend goed, … . Alles wat u daarvoor krijgt zal gecommuniceerd worden aan uw lokale controleur.

En het stopt niet. Anoniem beleggen in bijvoorbeeld bitcoins zal transparant worden gemaakt. Wat met de belasting op bitcoinmeerwaarde?