Binnenkort zien wij belastingambtenaars in levenden lijve als een hologram?

Ambtenaren zullen binnenkort in de vorm van een hologram de belastingplichtigen te woord staan. Een hologram is een driedimensionale afbeelding of video van een object of een persoon. De fiscus zet met dit project een stap in het metaverse, de virtuele wereld die geldt als de opvolger van het internet. Met die technologie wil de fiscus zijn interacties met het publiek verder blijven digitaliseren maar daarbij toch nog een menselijk en reëel gezicht geven aan de gesprekspartner van de belastingplichtige. Zo hoopt de fiscus tegemoet te komen aan de voorkeur die velen nog steeds hebben voor echte fysieke contacten. Via de virtuele medewerker kan een vorm van face to face gesprekken behouden blijven.

Als de test succesvol is, zullen de belastingplichtigen volgens het persbericht op termijn niet meer naar de kantoren van de fiscus hoeven te komen. Het persbericht stelt tot slot dat het hologram in principe ook bij de belastingplichtige thuis of op kantoor geprojecteerd kan worden, zodat de fiscus “nog gemakkelijker bereikbaar” zal zijn.

Op zich is het een goede zaak dat Financiën anticipeert op technologische evoluties, maar de opkomst van het metaverse roept ook tal van fiscale vragen op die onbeantwoord blijven. Daar moet Financiën op anticiperen en met rondzendbrieven voor rechtszekerheid zorgen. Zo niet dreigt, net zoals met de opkomst van de cryptomunten, een gevecht met de rulingdienst.

Er is bijvoorbeeld de vraag over de afschrijfbaarheid van virtuele grond. Fysieke grond is niet afschrijfbaar, maar wat met virtuele grond? Vooruitstrevend zijn mag best en virtuele kantoren zullen zeker ook bij de overheid plaatsvinden, maar tegelijk moet de fiscus dezelfde vooruitstrevendheid tonen tegenover de belastingplichtige en rechtszekerheid brengen voor fiscale discussies die zich zullen stellen.