Btw-verlaging afbraak en heropbouw wordt opnieuw uitgebreid?

De oprichting van een nieuwe woning is in principe onderworpen aan het normale tarief van 21%, dat is het principe. Het verlaagd tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw is dus een uitzondering op die algemene regel en uitzonderingen worden altijd met de nodige restricties bekeken.

Sinds dit jaar geldt het verlaagd btw-tarief inzake afbraak en wederopbouw in principe enkel nog voor aannemingscontracten afgesloten met een particuliere bouwheer. De promotoren die nieuwbouwappartementen konden verkopen tegen 6% btw, vallen dus sinds januari uit de boot.

Bijkomend moet de heropgerichte woning normaal gesproken de enige en eigen woning zijn van de bouwheer en de bewoonbare oppervlakte mag niet meer zijn dan 200 m2.

Op 20 maart is in de schoot van de federale regering een akkoord getroffen om de toepassing van het verlaagd btw-tarief inzake afbraak en wederopbouw definitief uit te breiden tot de private huur (om het tekort aan huurwoningen terug te dringen en grote projecten van afbraak te stimuleren) over het gehele grondgebied van België.

Er moet dan wel voldaan zijn aan drie voorwaarden, met name:

1) de woning moet een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m2 hebben;
2) de huurder dient er zijn hoofdverblijf te hebben;
3) de bouwheer moet minstens 15 jaar lang verhuren aan één of opeenvolgende huurders die er hun hoofdverblijfplaats vestigen.

Ook onder deze regeling komen enkel aannemingscontracten in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief. De verkoop van dergelijke woningen met het oog op de verhuur door de koper/investeerder zijn dus uitgesloten.

Daarnaast komt er ook een uitbreiding van het verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw van woningen die bestemd zijn voor sociaal huisvestingsbeleid.

Het is de bedoeling de aangenomen teksten te publiceren in het Staatsblad in de loop van volgende maand, zodat ze in werking treden op 1 juni.