Controle gehad: wie kan het zien?

Sinds 8 januari 2021 kunnen belastingplichtigen die een controle gehad hebben het controleverslag raadplegen in hun persoonlijk dossier in MyMinfin. Sinds 14 oktober 2021 gaat dit ook voor mandatarissen met een mandaat MyMinfin, Biztax of Intervat. Voor controles die zijn afgesloten na 14 oktober 2021 kunnen mandatarissen het verslag van de controle dus raadplegen via MyMinfin.