Cryptorekeningen aangeven en meerwaarde op cryptomunten belastbaar?

In opdracht van de financiële sector blijkt uit een onderzoek van deze week, dat meer dan één op de twee jonge Belgen tussen 16 jaar en 24 jaar cryptomunten bezit. Het belang van cryptomunten in de financiële wereld en bij de fiscus wordt dus steeds belangrijker.

Wij verduidelijken de al of niet belastbaarheid en de aangifteplicht op basis van de meeste recente gepubliceerde rulings.

Zo zal een meerwaarde bij verkoop van cryptomunten enkel worden vrijgesteld wanneer zij wordt behaald in de context van een normaal beheer van een privévermogen. Indicaties hiervoor zijn het feit dat de belastingplichtige niet werkt met geleend geld, een lange termijnstrategie hanteert, een bescheiden bedrag wordt geïnvesteerd in verhouding tot het totale vermogen, het aantal verrichtingen beperkt blijft en niet actief is op fora of via blogs in de cryptocurrency gemeenschap.

Voldoet men niet aan bovenstaande voorwaarden, dan is er volgens de administratie geen sprake meer van normaal beheer van privévermogen. De meerwaarden worden dan belast als diverse inkomsten tegen een tarief van 33% verhoogd met de gemeentebelastingen. Diverse inkomsten moeten spontaan aangegeven worden, maar ook verliezen kan je best aangeven en zijn gedurende vijf jaar overdraagbaar en dus aftrekbaar van toekomstige winsten.

Wie dagelijks cryptomunten verhandelt op een goed georganiseerde wijze en met professionele middelen, wordt door de fiscus beschouwd als een professionele trader, zeker als de betrokkene zelf actief is in de bancaire wereld of op diverse crypto-fora. Professionele winsten moeten als beroepsinkomsten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting en worden belast tegen progressieve tarieven. Professionele verliezen zijn onbeperkt in de tijd overdraagbaar en dus verrekenbaar met toekomstige winsten.

Daarnaast moeten buitenlandse cryptomunten aangegeven worden bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank en elk jaar worden vermeld in de aangifte personenbelasting.

Tenslotte zal de Europese richtlijn over de uitwisseling van financiële gegevens tussen de lidstaten vanaf 2026 ook van toepassing zijn voor cryptoplatformen.