De belastingvermindering voor giften in 2020 verhoogd?

Giften aan in de wet opgenomen instellingen, zoals Kom op tegen Kanker, geven recht op een belastingvermindering van 45% voor zover op jaarbasis tenminste € 40,00 wordt gestort per instelling. De Corona III-wet van juli 2020 verhoogt deze belastingvermindering naar 60%. Opmerkelijk is dat deze verhoging geldt voor alle in 2020 gedane giften en dus retroactief is sinds 1 januari 2020. Een gift van € 100,00 kost netto dit jaar maar € 40,00 i.p.v. € 55,00.