De fiscus kan je binnenkort niet meer bereiken via e-mail?

MyMinfin zullen ze gebruiken om documenten naar de belastingplichtigen te sturen, zoals brieven, aanslagbiljetten, attesten, controleverslagen,... en om de belastingplichtigen toe te laten om te antwoorden op hun brieven of om hun diensten te contacteren.

Zodra een document beschikbaar is in MyMinfin, zal je als belastingplichtige een melding/verwittiging in de eBox krijgen. De eBox is immers de elektronische brievenbus van burgers/ondernemingen. Ze centraliseert de officiƫle documenten van alle overheidsdiensten.

Op termijn zal de fiscus geen e-mailadressen meer meedelen (noch dienstadressen, noch persoonlijke). Deze zullen dan ook niet meer vermeld staan in de nieuwe versie van de brieven.

Er komt wel een overgangsperiode waarin het nog mogelijk zal zijn om een dienstadres toe te voegen in de brief.
Het feit dat een cijferberoeper over een volmacht MyMinfin beschikt wordt dus heel belangrijk.