De fiscus viseert eigenaars van meerdere woningen, eigenaars met rekeningen in het buitenland, vergoedingen via auteursrechten en houders van groepsverzekeringen?

Zoals reeds in de inleiding werd aangehaald, de overheid is op zoek naar heel veel geld en zoals een bepaalde partij reeds heeft aangekondigd in het kader van de soap van de zonnepanelen: "wij gaan het halen daar waar wij het kunnen halen". Het doelwit dit jaar zijn eigenaars van vastgoed, meer specifiek eigenaars met een aanzienlijk patrimonium. In principe worden de inkomsten uit de verhuur van een woning als onroerend beschouwd. Maar bij wie meerdere woningen en/of gronden bezit, kunnen die inkomsten als beroepsinkomen worden beschouwd, waardoor ze meer belast worden.

Dat geldt ook voor Belgen met een rekening in het buitenland. Wie zijn buitenlandse rekening niet aangeeft, komt daar niet langer mee weg.

Een ander doelwit van de fiscus zijn de vergoedingen via auteursrechten. De fiscus aanvaardt niet (meer) dat een volledig inkomen uit een overdracht van auteursrechten bestaat.

Ook bedrijfsleiders die in een groepsverzekering via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen en dat fiscaal als beroepskosten inbrengen, worden extra in het oog gehouden. De som van het wettelijk en het aanvullend pensioen van een bedrijfsleider mag niet hoger zijn dan 80% van de laatste brutojaarbezoldiging. De fiscus zal dit plafond minutieus gaan controleren. Spijtig genoeg zal de fiscus zich niet beperken tot deze prioriteiten. Tal van andere zaken zullen ook worden gecontroleerd.

Het is duidelijk dat er meer en meer controles zullen komen. Binnenkort lanceren wij een partner die een verzekering tegen belastingcontroles op de markt brengt. Meer info volgt in één van onze latere nieuwsbrieven.