De laatste corona steunmaatregelen?

Het 1ste pijler dubbel overbruggingsrecht wordt vanaf vandaag niet verlengd aangezien er geen verplichte sluitingen meer zijn. Het overbruggingsrecht 2de pijler op basis van omzetverlies wordt wel verlengd maar het percentage van de omzetdaling is wel gewijzigd. Vanaf 2021 moet er een omzetdaling van 65% aangetoond worden om recht te hebben op dit (enkel) overbruggingsrecht. Voor de aanvraag overbruggingsrecht voor oktober moet je dus 65% omzetverlies voor de maand september 2021 aantonen vergeleken met september 2019. Dit kan online aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2021.

Ook het overbruggingsrecht 3de pijler quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang of sluiting omwille van andere corona-gerelateerde zaken wordt verlengd tot en met december 2021.

De ondernemingen die getroffen zijn door de overstromingen van midden juli, kunnen in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht 2de pijler als ze voldoen aan de voorwaarden.

Dit betekent omzetverlies voor de aangevraagde maanden tot en met september van 40%. Voor de aanvragen van de maanden vanaf oktober moet 65% omzetverlies aangetoond worden en net als bij corona overbruggingsrecht moet men omzetverlies aantonen voor de voorafgaande maand.