De nieuwe effectentaks

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden, met uitzondering van de antimisbruikbepalingen, die worden geacht retroactief uitwerking te hebben vanaf 30 oktober 2020. Er zou een FAQ in de maak zijn.

De eerste referentieperiode vangt dus aan op 26 februari en eindigt in principe op 30 september 2021 en heeft dus normaal 3 tussentijdse meetpunten, nl. 31 maart, 30 juni en 30 september 2021. Belgische tussenpersonen moeten de taks dan voor het eerst aangeven en betalen tegen 20 december 2021 (maar dat kan uitzonderlijk ook eerder zijn bij een ‘verkorte’ referentieperiode). Als de belegger de taks zelf moet aangeven en betalen, bijvoorbeeld voor een buitenlandse effectenrekening, moet de eerste aangifte in principe tegen juli 2022 worden ingediend en moet de taks worden betaald uiterlijk tegen 30 augustus 2022.

Eén ding is zeker: de nieuwe effectentaks zal nog veel vragen doen rijzen. Daarom is de fiscus, in nauw overleg met Febelfin (de koepelfederatie voor de Belgische financiële sector), al bezig met het uitwerken van een FAQ.