De kilometervergoeding werd retroactief verhoogd?

Deze belastingvrije km-vergoeding geldt voor werknemers en bestuurders/bedrijfsleiders van vennootschappen die met de eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maken.

Sinds 1 juli 2021 bedroeg het forfait € 0,3707/km. Dit bedrag wordt nu met terugwerkende kracht verhoogd naar € 0,402/km voor de periode van 1 maart 2022 tot en met vandaag. Een stijging van 8,44% om de dure brandstofprijzen van de afgelopen maanden te compenseren.

Zoals supra vermeld, is het de bedoeling om dit bedrag voortaan per kwartaal te indexeren, en dus niet langer jaarlijks op 1 juli. Zo kan men sneller de schommelingen in de brandstofprijzen compenseren.

https://vanpeteghem.belgium.be/nl/steunmaatregelen-voor-dienstverplaatsingen-met-eigen-wagen