Digitaal wordt de regel bij de fiscus, papier de uitzondering?

Als de regering beslist om er vaart achter te zetten, gaat het snel. Het op 14 december ingediende wetsontwerp over de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiƫn, de burger, rechtspersonen en bepaalde derden is ondertussen goedgekeurd.

Daardoor wordt elektronische communicatie de regel. Ze wordt verplicht voor professionals en rechtspersonen en informatie-uitwisseling op papier wordt een uitzondering die nog uitsluitend voor natuurlijke personen kan. Professionele derden zoals volmachthebbers, belastingadviseurs, advocaten, deurwaarders, curatoren, notarissen enzovoort worden geacht over voldoende ICT-middelen te beschikken.