Een hoger kostenforfait voor huurinkomsten en minder snel een herkwalificatie van huurinkomsten als beroepsinkomsten?

Het kostenforfait voor huurinkomsten mag dus in 2021 niet hoger zijn dan: het kadastraal inkomen (KI) × 4,63 × 2/3.
De huurinkomsten van bedrijfsleiders worden in 2021 geherkwalificeerd in beroepsinkomsten als ze meer bedragen dan: het KI × 4,63 × 5/3.

Wanneer een bedrijfsleider in België gelegen gebouwde onroerende goederen verhuurt aan diens vennootschap wordt het overdreven gedeelte van de huurinkomsten geherkwalificeerd als een bedrijfsleidersbezoldiging. Dit noemt men huurherkwalificatie. Het overdreven gedeelte wordt belast in de personenbelasting als beroepsinkomsten aan het progressieve tarief. Bovendien zullen op deze geherkwalificeerde inkomsten sociale bijdragen verschuldigd zijn. Te veel huur vragen zorgt bijgevolg tot extra personenbelasting en extra sociale bijdragen. Huur dat huur blijft en niet overdreven is, wordt in principe lager belast dan een bedrijfsleidersbezoldiging.

Die hogere coëfficiënt leidt dus tot een hoger kostenforfait voor huurinkomsten en een minder snelle herkwalificatie van huurinkomsten als beroepsinkomsten t.o.v. aanslagjaar 2021.