Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed?

Na enkele veroordelingen door het Europees Hof van Justitie, zal het fiscaal regime van buitenlandse onroerende goederen worden aangepakt. Deze regeling houdt in dat voortaan Belgische en buitenlandse onroerende inkomsten op eenzelfde wijze worden belast. Voor niet-verhuurde onroerende goederen is het belastbaar inkomen: kadastraal inkomen + 40%. Aan de buitenlandse onroerende goederen zal een kadastraal inkomen moeten worden toegekend.

Belastingplichtigen die al vóór 2021 een onroerend goed in het buitenland hadden, moeten uit eigen beweging de nodige gegevens bezorgen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Dit dient te gebeuren voor het eind van dit jaar. Ook betekenisvolle wijzigingen aan vastgoed die men al bezit, moeten aangegeven worden.

Wie in vorige jaren al een inkomen uit een buitenlands onroerend goed heeft vermeld in de aangifte personenbelasting, zal dit jaar worden gecontacteerd door de administratie om de nodige gegevens te verstrekken.

Wie de spontane aangifteverplichting negeert, kan een boete krijgen tot € 3.000,00.