Een nieuwe onbelaste coronacheque van 500,00 euro voor bedrijfsleiders?

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis toch nog goede resultaten hebben behaald, kunnen aan hun werknemers (niet bedrijfsleiders) een belastingvrije cheque toekennen van maximum € 500,00 per werknemer.

Deze coronacheque is vrijgesteld van inkomstenbelastingen bij de genieter, is fiscaal aftrekbaar bij de werkgever en wordt onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 %. Deze cheque wordt onderworpen aan dezelfde regels als de consumptiecheque en geldt vanaf 1 augustus 2021. Dit geldt echter niet voor bedrijfsleiders. Enkel aan werknemers kan je een dergelijke cheque geven.