Eerst het vermogensregister, dan de belastingen?

Onthoud deze 3 letters: CAP. Ze staan voor het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank. Vanaf deze maand staat het roerend vermogen van iedere Belg daar mooi genoteerd in één databank. In feite hebben wij dus een vermogensregister. En wie vermogensregister zegt, denkt automatisch vermogensbelasting.

Tot nu toe zaten enkel betaalrekeningen en bankrekeningen in het CAP, zonder de saldi. Nu komt er naast de rekeningsaldi ook de waarde van de levensverzekeringen en de beleggingen op effectenrekeningen (effectenrekeningen zijn toch geen echte rekeningen want ze hebben geen IBAN?) bij.

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat er andere redenen zitten achter de uitbreiding van het CAP. Door het feit dat het roerend vermogen in dit register zit, zullen overheidsinstanties grote ogen opzetten en schrikken hoe rijk de Belgen zijn. Wees maar zeker dat er dan snel een vermogensbelasting zal komen.

Men ontkent dat het vermogen van de Belgen in kaart wordt gebracht, maar de overheid zet het recht op privacy van de burger op de helling. Niet alleen belastingambtenaren maar ook niet-overheidspartijen kunnen zien hoeveel geld op alle rekeningen van een persoon staat, hoeveel krediet hij of zij heeft lopen en hoeveel kapitaal is verzameld in een levensverzekering. De privacycommissie haar advies: "een onnodige, bijzondere verregaande en risicovolle centralisatie van financiële gegevens". Maar de regering legde dat advies gewoon naast zich neer.

Een regering die met veel te weinig afweging het recht op privacy uitholt, neemt haar burgers niet serieus. En parlementsleden die daar de schouders over ophalen, nemen zichzelf niet serieus. Privacy is geen luxe, het is een noodzakelijk grondrecht in een democratie.