Fiscus pakt vanaf 2024 laattijdige BTW-aangiften aan?

Sinds 1971 is de verwerking van btw-aangiften, de betalingen en de teruggave van het tegoed op de rekening-courant nagenoeg ongewijzigd gebleven. Daar komt binnenkort verandering in, door werk te maken van de automatisering van de inningsprocessen.

De rekening-courant die werd gebruikt voor het beheer van de betaling van de btw-schulden en het beheer van de teruggaven van btw-kredieten, wordt vervangen door de provisierekening btw. Die rekening moet het voor de belastingplichtige makkelijker maken zijn btw-krediet te beheren (via het MyMinfin-platform) en het moet belastingplichtigen die hun aangiften indienen en de regels naleven toelaten sneller hun btw-tegoeden terug te krijgen.

Tegelijk worden belastingplichtigen die hun aangiften niet of niet-tijdig indienen gesanctioneerd. Ze krijgen automatisch een voorstel van vervangende aangifte, naar analogie van het voorstel van vereenvoudigde aangifte in de personenbelasting. Die vervangende aangifte wordt gebaseerd op het hoogste verschuldigde bedrag aan belasting in de periodieke btw-aangiften van de voorgaande twaalf maanden, met een minimum van € 2.100,00.

Belastingplichtigen krijgen een maand om te reageren op het voorstel van een vervangende aangifte door alsnog een periodieke btw-aangifte in te dienen. Er volgt dan alleen een boete voor een laattijdige aangifte.