Forse verhoging van de boete bij onvoldoende of geen voorafbetaling?

Vooraf betalen is nooit verplicht, maar als je vennootschap of eenmanszaak belastingen verschuldigd is en te weinig of niet vooraf betaalt, wordt de verschuldigde belasting vermeerderd met een percentage. Dit percentage (= boete) bedraagt voor inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) maar liefst 9%.

De voorbije jaren liepen de percentages voor de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen niet gelijk voor eenmanszaken en vennootschappen. Voor 2023 was het tarief 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. Voor aanslagjaar 2025 bedraagt het boetetarief zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen 9%. Dit is 33% meer dan in 2023 voor vennootschappen (van 6,75% naar 9%) en 100% (van 4,5% naar 9%) meer voor eenmanszaken.

De boodschap dit jaar is dus zeker vooraf betalen want de belastingvermeerdering van 9% wordt verminderd met een percentage van de gedane voorafbetalingen. Hoe vroeger er wordt vooraf betaald (ideale tijdstip is vóór 10 april, bij een boekjaar dat afsluit conform een kalenderjaar), hoe sneller de boete kan worden verminderd of geneutraliseerd.

Een lening aangaan voor voorafbetalingen is zeer interessant want de intresten liggen heel wat lager dan die 9% en bovendien zijn ze ook aftrekbaar. Een boete die je moet betalen omdat er te weinig of niet werd vooraf betaald is nooit aftrekbaar. Je kan beter te veel vooraf betalen want indien later blijkt dat je een teruggave verwacht van een belasting, kan je vragen om dat geld te gebruiken als voorafbetaling voor 2025.

De boodschap vanaf dit jaar is zeker tijdig en voldoende vooraf te betalen.