Gaat het job verlies door artificiële intelligentie (AI) en avatars een impact hebben op de fiscale inkomsten?

De technologische vooruitgang gaat met reuzensprongen vooruit. AI staat aan de vooravond van een grote doorbraak, dankzij Chat GPT software. Steeds meer mensen beginnen vragen te stellen over de toekomst van bepaalde jobs als deze technologie verder evolueert.

Indien de technologie jobs zal doen verdwijnen, kan dit een belangrijke impact hebben op de financiering van de overheid. Indien jobs verloren gaan, verliest de Staat uiteraard fiscale en parafiscale inkomsten, maar leidt dit ook tot verhoogde uitgaven aangezien de Staat minstens tijdelijk voor diegene die hun job verliezen, in een vervangingsinkomen moet voorzien. Technologische evolutie kan het verzorgingsmodel dus nog meer dan nu onder druk zetten.

Natuurlijk zullen er naast job verlies ook nieuwe jobs ontstaan en indien werken met technologie goedkoper is dan werken met werknemers, zal dit leiden tot meer bedrijfswinst. Meer bedrijfswinst betekent dan ook meer vennootschapsbelasting.

Niet onmiddellijk moeten we robots en avatars belastingen laten betalen, maar met de digitalisering van de economie moet er dus ook meer gedacht worden over het fiscaal systeem van de toekomst. Indien jobs de plaats moeten ruimen voor technologie, dan zal de overheid de fiscale focus ook moeten verleggen van het arbeidsinkomen naar de winst die door technologische arbeid wordt gecreëerd.

In de nabije toekomst moeten misschien de moderne slaven (de robots) hun bijdrage leveren aan de financiering van de overheid. Vermoedelijk gaan wij na het internet of things, naar een taxation of things moeten gaan.