Goedkope lening aangaan bij Vlaio?

Kmo’s (bv. handelaars en horeca-uitbaters) met een eenmanszaak, een vennootschap of een vzw kunnen bij Vlaio een goedkope lening aanvragen voor de heropstart van hun activiteiten. Voorwaarde is dat de steunaanvrager:

  1. een operationele exploitatiezetel heeft in het Vlaams gewest;
  2. ingeschreven is als actieve onderneming in de KBO;
  3. over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming beschikt en niet in staat is deze via normale bankfinanciering te verwerven;
  4. niet gevat is door een insolventieprocedure;
  5. niet gedagvaard is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  6. geen betalingsachterstanden heeft bij de RSZ en de btw (een afbetalingsplan is wel toegestaan);
  7. schuldenvrij is bij het Fonds Innoveren en Ondernemen in het kader van terugvorderingen bij corona-gerelateerde steunmaatregelen;
  8. intrinsiek gezond was (geen onderneming in moeilijkheden) op 31.12.2019.

Het bedrag van de lening bedraagt minstens € 10.000 en maximum € 750.000 en wordt in ieder geval beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in 2019. Een steunaanvrager kan maximaal twee leningen toegezegd krijgen.

De rente op de lening bedraagt 1% op jaarbasis. De maximale looptijd van de lening bedraagt in principe 24 maanden (lening tot € 50.000) of 36 maanden (lening boven de € 50.000). De terugbetaling gebeurt per trimester (in gelijke schijven), na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

De lening kan aangevraagd worden tot en met 1 augustus 2021, via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening.