Het fiscaal voordeel voor een lening die wordt afgesloten vanaf 2024 verdwijnt?

Sluit je een lening om een onroerend goed te kopen of te verbouwen (niet de eigen woning), dan levert dit een belastingvermindering op, die gelijk is aan 30% van de kapitaalaflossingen die worden betaald, met een maximum van € 2.350,00. Het netto belastingvoordeel per jaar bedraagt dus maximum € 705,00 per persoon.

Ook de premies voor een schuldsaldoverzekering komen in aanmerking voor het belastingvoordeel. De intresten van die lening kunnen afgetrokken worden van de onroerende inkomsten (bij verhuring). Die intrest is ook aftrekbaar van belastbare inkomsten die gegeneerd worden door andere onroerende goederen dan diegene waarvoor de lening werd gesloten.

De federale regering heeft nu beslist om het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen niet langer toe te kennen voor leningen die na 31 december 2023 worden gesloten voor een tweede, derde,… onroerend goed.

De intrestaftrek blijft overeind, daar wijzigt niets aan. Wordt het tweede verblijf verkocht en wordt de lening gesloten op uiterlijk 31 december 2023 overgezet op een nieuwe woning, dan blijft het fiscaal voordeel behouden, aangezien enkel het pand wijzigt, niet de lening. In dit geval zijn de intresten die worden betaald op die lening niet langer aftrekbaar want het oorspronkelijk pand brengt geen belastbare onroerende inkomsten meer op.

Bij herfinanciering van de lening na 31 december 2023 blijft het fiscaal voordeel bestaan van het langetermijnsparen, aangezien de oorspronkelijke lening immers verder wordt gezet. Het ontleende bedrag van de herfinancieringslening dat hoger is dan het openstaande saldo van de oorspronkelijke lening wordt als een nieuwe lening beschouwd en levert dus geen fiscaal voordeel meer op.

Tenslotte blijven premies die gestort worden in een levensverzekering die geen schuldsaldoverzekering zijn, recht geven op het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen.