Hoe belangrijk wordt de toekenning van een maandelijks loon voor een groepsverzekering/IPT?

Zoals in ons eerste artikel al werd aangehaald zijn IPT- en groepsverzekeringspremies voor een vennootschap maar aftrekbaar binnen de 80%-grens. Die 80%-grens wordt berekend op je loon, maar wel enkel het loon dat regelmatig en ten minste om de maand betaald of toegekend wordt.

Meer en meer controleurs passen een dubbele sanctie toe als een bedrijfsleider niet ten minste maandelijks een loon opneemt. Ze weigeren dan de aftrek van de premies door de vennootschap en belasten de premies nog eens als een voordeel alle aard in de personenbelasting. Dit betekent dus extra vennootschapsbelasting (door weigering aftrek), extra personenbelasting (door belasting van het voordeel alle aard), sociale bijdragen over dat voordeel en bij latere uitkering blijft het pensioenkapitaal op dat gedeelte belastbaar.

Onlangs kreeg de fiscus gelijk van een rechter, die vond dat de meer dan dubbele sanctie niet verboden was. Gelukkig werd hoger beroep aangetekend, want deze zienswijze strookt immers niet met de geest van de wet.