Hoe worden cryptomunten fiscaal behandeld en wat met de recente maatregelen om de handel in deze munten te reguleren?

Winsten uit (handel in) cryptomunten kunnen in de personenbelasting op verschillende wijzen worden belast (als beroepsinkomen, als divers inkomen of vrijgesteld).

Het waarschijnlijkste scenario is dat de winsten worden belast als divers inkomen, aangezien de fiscus verrichtingen met cryptomunten doorgaans als speculatief beschouwt. Dan zijn de winsten belastbaar aan een vlak tarief van 33 %. De rulingdienst hanteert een uitgebreide vragenlijst om de inkomsten concreet te kwalificeren (zie Fisc. Act. 2018, 20/1). De lijst heeft overigens net een update ondergaan.

Meer info: https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/vragenlijst_cryptomunten_nl_2022.pdf

Recent zijn er maatregelen ingevoerd of staan maatregelen in de steigers om de handel in cryptomunten te reguleren.

Zo is er de (automatische) gegevensuitwisseling, zoals die op dit moment reeds gebeurt tussen de EU-lidstaten en daarbuiten, waarbij informatie over het saldo op buitenlandse bankrekeningen wordt uitgewisseld. De vraag is of exchanges en accounts waarop cryptomunten worden aangehouden, ook onder die gegevensuitwisseling vallen of dat er daartoe plannen voor de toekomst bestaan.

Ook het fraude- en antiwitwasaspect is niet te onderschatten. Zo heeft de Vijfde Antiwitwasrichtlijn wijzigingen gebracht over de meldingsplichtige entiteiten, die inmiddels zijn omgezet in Belgisch intern recht.

Daarnaast zijn er belangrijke regelgevende kaders die momenteel op Europees niveau in de steigers staan en die een grote impact hebben op zowel aanbieders van diensten inzake crypto-activa als houders ervan.

In elk geval is het duidelijk dat de modale cryptobelegger binnenkort deel zal uitmaken van een transparante markt waarbij de eerbiediging van zijn of haar fiscale verplichtingen via automatisch gegevensuitwisseling gecontroleerd zal worden.