Hoeveel bedragen de fiscale intresten vanaf volgend jaar?

Deze maand werden de fiscale rentevoeten voor het volgende kalenderjaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de inkomstenbelastingen bedragen de nalatigheidsintresten 4%. Nalatigheidsintresten zijn intresten die je moet betalen aan de fiscus indien je belastingen of voorheffingen te laat betaalt.

De moratoriumintresten voor de inkomstenbelastingen bedragen 2% minder dan de nalatigheidsintresten. Moratoriumintresten zijn de intresten die de fiscus verschuldigd is wanneer hij je belastingen moet teruggeven die je ten onrechte hebt betaald. Het tarief voor volgend jaar bedraagt 2% ( = 4% nalatigheidsintresten – 2%).

Voor de btw bedragen de nalatigheidsintresten 8% ( = de basisrentevoet van 4% + 4%). De moratoriumintresten bedragen 6% per jaar ( = nalatigheidsintrest van 8% - 2%).

Zoals bij de nieuwe staatsbon is het ook hier duidelijk dat er zowel voor de btw als voor de inkomstenbelastingen een ongelijk (een andere rentevoet) speelveld wordt gecreëerd.