Hoeveel dividend kon vorig jaar en kan dit jaar worden vrijgesteld van roerende voorheffing?

Indien een dividend uitgekeerd wordt, wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden.

Voor vorig jaar en dit jaar kan per persoon tot € 800,00 ontvangen dividend vrijgesteld worden via de aangifte personenbelasting. Deze vrijstelling geldt voor alle dividenden, ongeacht of het om inkomsten van binnenlandse of buitenlandse oorsprong gaat. De vrijstelling geldt dus ook voor dividenden uit je eigen vennootschap.

De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Bezit je partner ook aandelen, dan zal de grens per aandeelhouder bekeken worden.

Je mag zelf kiezen welk dividend wordt vrijgesteld. Het grootste voordeel geldt voor dividenden waarop 30% (hoogste tarief) roerende voorheffing werd ingehouden.