Hoeveel fiscaal voordelige huur in 2022 vragen?

Een gebouw verhuren aan je vennootschap is fiscaal voordelig, zolang je niet te veel huur vraagt.

Hoeveel je mag vragen hangt af van de zgn. revalorisatiecoëfficiënt berekend aan de hand van een nieuwe indexformule. Voor inkomstenjaar 2022 geeft dit een coëfficiënt van 4,87 (4,63 in 2021), wat neerkomt op een stijging van 5,18%.

Huurinkomsten uit uw vennootschap worden veel voordeliger belast dan een bezoldiging, aangezien je hier geen sociale bijdragen op betaalt en er in principe een kostenforfait van 40% wordt afgetrokken. Om misbruiken te vermijden legt de fiscus hiervoor echter de volgende herkwalificatiegrens op: 5/3 x kadastraal inkomen x revalorisatiecoëfficiënt.

Bedraagt het kadastraal inkomen bijvoorbeeld € 1.000,00 en is dit kadastraal inkomen voor 100% beroepsmatig, dan bedraagt die grens dus € 8.117,00 in 2022 (5/3 x € 1.000,00 x 4,87). Vraag je meer huur dan die herkwalificatiegrens, dan wordt het surplus belast als loon.