Hoeveel huur in 2022 aan je BV (BA) vragen?

Fiscaal dient rekening te worden gehouden met de revalorisatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt bepaalt mee hoeveel fiscaal interessante huurinkomsten uit de vennootschap gehaald kunnen worden.

De huur die hoger is dan 5/3 van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen x de revalorisatiecoëfficiënt, wordt fiscaal beschouwd als een bezoldiging in plaats van een onroerend inkomen. Voor dat stuk verlies je ook de forfaitaire kostenaftrek van 40% en zijn op dat stuk sociale bijdragen verschuldigd.

Voor inkomstenjaar 2022 is deze coëfficiënt gestegen van 4,63 naar 4,86.

Concreet betekent dit dat de huurinkomsten voor 2022 niet meer mogen bedragen dan 8,1 (4,86 x 5/3) van het niet-geïndexeerd beroepsmatig verhuurd gedeelte.