Hoeveel km-vergoeding kan je vanaf nu vragen?

Wanneer een bestuurder met zijn eigen wagen of motor verplaatsingen aflegt voor zijn vennootschap, kan hij daarvoor een vergoeding vragen. Die is voor hem belastingvrij omdat het gaat over de terugbetaling van kosten eigen aan de vennootschap.

Voor de vennootschap is de aftrek van een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de auto beperkt conform de fiscale aftrek voor autokosten. De aftrek van een kilometervergoeding voor verplaatsingen met een motorfiets moet niet beperkt worden.

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. Voor verplaatsingen vanaf 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2022 stijgt de vergoeding van € 0,3542 naar € 0,3707 per kilometer.