Hoeveel km-vergoeding vragen en hoeveel bedraagt de forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen van minstens 6 uur?

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen (ook voor bedrijfsleiders) die met zijn eigen privé-wagen beroepsmatige verplaatsingen maakt. Voor het eerste kwartaal van 2023 bedraagt deze forfaitaire vergoeding € 0,4259 per beroepsmatig gereden kilometer. Een stijging van 1,38% ten opzichte van het vorige kwartaal. Een hogere km-vergoeding is mogelijk, mits de nodige bewijsstukken.

Ook werd de forfaitaire vergoeding voor binnenlandse dienstreizen geïndexeerd. De vergoeding dekt de kosten voor dranken en maaltijden tijdens een beroepsmatige verplaatsing in België van minstens zes uur. Sinds vorige maand bedraagt deze dagvergoeding € 19,99 voor dranken en maaltijden.

Maximaal mogen er 16 dagvergoedingen per maand uitbetaald worden en indien er meer dan 40 dagen per jaar naar eenzelfde plaats wordt gereisd, is die plaats een vaste plaats van tewerkstelling en is de vrijstelling niet van toepassing.

Een nieuwe landenlijst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse zakenreizen. Deze vergoedingen dienen om bepaalde kleine kosten (maaltijden, drank, plaatselijk vervoer en andere kleine uitgaven) te dekken wanneer die beroepsmatig in het buitenland worden gedaan (voorwaarde van verblijf minstens 10 uur). Nieuw is dat ontbijtkosten niet meer vervat zitten in de forfaitaire dagvergoeding. Ze zijn voortaan opgenomen in de logementsvergoeding dewelke voortaan niet enkel bestaat uit een vergoeding voor de overnachting, maar ook voor het ontbijt. Deze terugbetaling die moet gebeuren op basis van werkelijke bewijsstukken is echter begrensd tot een maximale logementsvergoeding die per land is vastgelegd.

Klik hier voor meer informatie.

De (voormelde) bedragen zijn onder voorbehoud van een definitieve bevestiging via een wijziging van de administratieve instructies (RSZ) en circulaire (fiscus).