Hoeveel tijd heb je vanaf nu om een bezwaarschrift in te dienen?

Een bezwaar indienen tegen een belastingaanslag moet gebeuren binnen een bepaalde termijn. Deze termijn start op de derde werkdag na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet, of op de datum van aanbieding, als de aanslag elektronisch wordt ontvangen (via e-box en MyMinfin). Een wet van eind vorig jaar heeft de bezwaartermijn verlengd van zes maanden tot een jaar.

De nieuwe bezwaartermijn geldt sinds 1 januari 2023 voor alle aanslagjaren waarvoor de termijn op die dag of later begint, maar ook voor alle aanslagen waarvoor op 1 januari 2023 de vroegere termijn van zes maanden nog niet voorbij was. Uiteraard kan de totale termijn nooit langer zijn dan een jaar en als de termijn van zes maanden op 1 januari 2023 al verstreken was, kan er geen nieuwe bezwaartermijn starten.