In welke fiscale voordelen wil de Minister van Financiën knippen om zijn loonlastenverlaging te financieren?

De federale regering wil de begrotingsopmaak aangrijpen om te beginnen met de fiscale hervorming van Minister van Financiën, waardoor werkenden netto meer zouden moeten overhouden. Om de maatregel budgetneutraal te maken zullen veel voordelen eraan geloven. Niet alleen voor hogere inkomens zullen zijn plannen zuur opbreken. Ook bedrijven komen in het vizier.

Wat wil hij in het vizier (nog geen wet) nemen?

* Beperkingen opleggen aan voordelen alle aard (pc’s, gsm’s, internet, fiets, premies, eco-cheques, cafétariaplannen en andere alternatieve verloningsvormen) via belasting op hun werkelijke waarde i.p.v. forfaitaire waardering (met uitzondering van maaltijdcheques en bedrijfswagens);

* Inperken van vrijstelling/vermindering van bedrijfsvoorheffing voor bedrijven met ploegen- en nachtarbeid of bedrijven die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling;

* De 100%-aftrek van ontvangen dividenden en meerwaarden uit aandelen (DBI-aftrek) vervangen door een belastingvermindering en strengere voorwaarden;

* Beperkingen opleggen aan bedrijven die hun kaderpersoneel betalen via optieplannen;

* Terugbetalingen van professionele kosten zoals verplaatsingskosten (dikwijls forfaits) zouden moeten overeenkomen met werkelijke kosten;

* Afschaffing van het fiscale voordeel van het lange termijn sparen;

* Afschaffing van het fiscaal voordeel voor het hoogste plafond voor het individueel pensioensparen;

* Uitdoving over een periode van tien jaar van het huwelijksquotiënt;  

* Schrapping van het belastingvoordeel op de lening (geen voordeel meer voor kapitaalaflossingen, wel nog intrestafrek) voor een tweede woning vanaf 2024;

* Indexatie van de vennootschapsbijdrage (nu € 347,50 voor kleine bedrijven of € 868,00 voor grote bedrijven);

* Verdwijning van de notionele intrestaftrek vanaf het boekjaar dat begint na 30 december 2022 (overgedragen notionele intrestaftrek blijft);

* Afschaffing van onderhoudsuitkeringen;

* Hervorming (bijna afschaffing) van het gunstregime op auteursrechten;

* Eenmalige ingreep in 2023 voor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst boeken door overgedragen verliezen van voorgaande jaren beperkter te laten af te trekken van winsten.

De oorlog en de energiecrisis zorgen al voor genoeg paniek en angst bij werknemers, ondernemers en zelfstandigen en dit heeft zijn weerslag op de economie en de consumptie. De bijbel legt het mooi uit: er zijn zeven vette en zeven magere jaren, zeven vette koeien en zeven magere. Daarnaast nog bijkomende angst zaaien door fiscale voordelen af te schaffen, zorgt er nog meer voor dat de koe aan het afslanken is. Nogmaals en tot vervelens toe, de belastingdruk op de werkende mens en de ondernemers moet dalen, niet stijgen.