Is de vennootschap de motor voor uw privévermogen?

Indien je een vennootschap hebt opgericht als ondernemer of als vrij beroep, dan weet je ongetwijfeld ook dat je vennootschap je privévermogen een flinke duw in de rug kan geven. Een optimale verhouding tussen de verschillende uitkeringsopties, daar draait het om. Zowel DFW accountants & adviseurs als Bank van Breda kunnen je hierbij helpen.

Indien je bijvoorbeeld van plan bent om vastgoed aan te kopen, dan kan je IPT je financieel steunen door bijvoorbeeld een voorschot op het gespaarde IPT-bedrag te vragen of je kan je IPT in pand geven als je een lening sluit. Je kan ook een bulletkrediet aangaan of een krediet waarbij je tijdens de volledige looptijd van de lening enkel de intresten betaalt en op de vervaldatum het kapitaal in één keer aflost. Je IPT kan je dan helpen bij de terugbetaling.