Is de belastingvrije kilometervergoeding voor wagens sinds 1 oktober 2023 verhoogd en zal de belastingvrije fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 verhogen?

De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor werknemers en bedrijfsleiders die met hun eigen privé wagen of die van hun partner beroepsmatige verplaatsingen maken. Indien gebruik gemaakt wordt van het kwartaalforfait, dan bedraagt het belastingvrije forfait voor het vierde kwartaal van 2023 maximum € 0,4259 per beroepsmatig gereden kilometer. Dit is een stijging van 0,52% t.o.v. het derde kwartaal 2023.

Een hogere vergoeding toekennen is steeds mogelijk, mits je kan bewijzen dat de gemiddelde kostprijs per kilometer hoger ligt.

In het kader van het fietsplan "Be Cyclist" wil de regering vanaf volgend jaar de fiscaal en sociaal vrijgestelde fietsvergoeding verhogen. Dit kan toegekend worden voor werknemers en bedrijfsleiders voor gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats met de fiets (ook speed pedelecs).

Vanaf volgend jaar zou de maximaal vrijgestelde vergoeding € 0,35 per km bedragen (tegenover € 0,27 per km dit jaar). In tegenstelling tot hetgeen nu het geval is, zou er vanaf volgend jaar een jaarplafond van € 2.500,00 gelden. Dit komt overeen met een afstand van 7.142 km per jaar.

Deze maatregelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad.