Is het mogelijk dit jaar een belastingvrij dividend toe te kennen van € 1.666,00?

Op de uitkering van gewone dividenden dient in principe 30% (soms 15%) roerende voorheffing (rv) betaald te worden. Via deze vrijstelling van € 1.666,00 kan er dus een belastingvoordeel ontstaan van maximum € 499,80 (€ 1.666,00 x 30%) per koppel.

Deze vrijstelling geldt voor alle dividenden, ongeacht of het om inkomsten van binnen- of buitenlandse oorsprong gaat. De vrijstelling geldt dus ook voor dividenden uit je eigen vennootschap en geldt per belastingplichtige. Het is zelfs mogelijk om de korf op te vullen met dividenden van aandelen die toebehoren aan je partner, want bij een huwelijk onder het wettelijk stelsel komt volgens het vermogensrecht 50% van de dividenden toe aan iedere partner.

Welk dividend je wil vrijstellen, kan je zelf kiezen. Het grootste voordeel haal je natuurlijk uit die dividenden waarop er eerst 30% ingehouden werd, niet die waarop 15% werd ingehouden.

Deze vrijstelling wordt nooit automatisch opgenomen in een vooraf ingevulde aangifte. Dus indien je dergelijk dividend ontvangt, vraag dan een correctie van je vooraf ingevulde aangifte.