Je sociale bijdragen privé betalen of via je vennootschap?

Sommige bedrijfsleiders betalen hun sociale bijdragen via hun vennootschap, want ze willen immers zoveel mogelijk kosten op hun vennootschap afwentelen. Meten is weten en het vergt wat denk- en rekenwerk om meer inzicht te krijgen in wat nu de beste optie is. We doen dit op basis van een voorbeeld uit de praktijk.

Marc is al een aantal jaren bestuurder van vennootschap BIRDS. Voor 2022 kent hij aan zichzelf een brutoloon van € 18.000,00 toe. Op basis van het geraamde netto-jaarinkomen ontvangt hij in 2022 elk kwartaal een vervaldagbericht waarop minimale sociale bijdragen van € 774,16 worden aangerekend.

Marc betaalt privé?

Indien Marc zijn sociale bijdragen privé betaalt, betaalt hij € 3.096,64 sociale bijdragen en € 867,70 personenbelasting.

De vennootschap betaalt en de sociale bijdragen worden geboekt op rekening-courant?

Indien de vennootschap de sociale bijdragen betaalt en ze worden geboekt op de rekening-courant, wat dan? De berekening is dezelfde als hierboven, maar de rekening-courant wordt hierdoor debet, een dure aangelegenheid. De debetintresten voor 2021 bedragen 6,48% maar gezien de rente-evolutie zal deze debetrente de komende jaren wellicht stijgen. Dus geen goed idee.

De vennootschap betaalt en boekt de sociale bijdragen in de kosten

Indien de vennootschap de sociale bijdragen boekt in de kosten, dan wordt Marc bijkomend belast op een voordeel van alle aard in persoonlijke naam aangezien sociale bijdragen als privé-uitgaven worden beschouwd. De sociale bijdragen worden daarbij eerst bij het brutoloon opgeteld en nadien terug in aftrek gebracht als aftrekbare kost. Dit heeft tot gevolg dat er op dit inkomen privé  € 2.156,91 personenbelasting verschuldigd is. Binnen de 3 jaar komt ook nog een afrekening aan sociale bijdragen van € 591,83.

Aangezien de vennootschap de sociale bijdragen betaalt en niet Marc, lijkt het dat de bedrijfsleider een voordeel doet. Het supplement aan personenbelasting van € 1.289,21 en € 591,83  aan sociale bijdragen bedraagt minder dan de € 3.096,64 aan sociale bijdragen die anders privé zou moeten betaald worden.

Allemaal goed en wel, maar wat al te vaak uit het oog wordt verloren is dat het eigen vermogen van de vennootschap minder snel stijgt en dat heeft een impact op de (latere liquidatie) waarde van de aandelen. Bovendien stijgen de sociale bijdragen jaar na jaar door deze techniek. Daarnaast door de sociale bijdragen te betalen via de vennootschap dalen de aan te leggen liquidatiereserves.

Conclusies

Bij de optimalisatie van de verschuldigde personenbelasting en sociale bijdragen van de bedrijfsleider, moet je eerst het optimale beroepsinkomen bepalen of m.a.w. hoeveel geld heeft Marc als bedrijfsleider nodig om van te leven. Of dat optimale inkomen wordt opgevuld met voordelen van alle aard (zoals in kosten genomen sociale bijdragen bij de vennootschap) of een basis brutoloon maakt daarbij niet veel uit.

Er is dus weinig verschil of Marc zijn sociale bijdragen privé betaalt of ze door zijn vennootschap laat betalen.