Je voorlopige sociale bijdragen aanvaarden, verhogen of verlagen?

De definitieve sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Je betaalt eerst een voorlopige bijdrage die 2 tot 3 jaar later herberekend wordt, wanneer de fiscus het werkelijk inkomen doorgeeft. Voor de betaling van je voorlopige sociale bijdrage kan je kiezen wat het best overeenstemt met je huidig beroepsinkomen.

Je kan hierbij kiezen uit 3 opties.

Indien je vandaag geen uitzonderlijk hoog of laag beroepsinkomen hebt in vergelijking met 3 jaar geleden of je bent starter en je kan je inkomsten moeilijk goed inschatten, dan ga je best akkoord met de wettelijke voorlopige bijdrage die voorgesteld wordt door je sociaal verzekeringsfonds.

Indien je een aanzienlijk lager beroepsinkomen hebt in vergelijking met 3 jaar geleden, dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds een verminderde voorlopige bijdrage betalen.

Heb je tenslotte een hoger beroepsinkomen in vergelijking met 3 jaar geleden of ben je starter en verwacht je hogere inkomsten dan die waarop je minimumbijdrage berekend wordt, dan betaal je best een verhoogde bijdrage om hoge afrekeningen na de herberekening te vermijden.

Zoals in de inleiding werd geschreven is het belangrijk je sociale bijdragen te optimaliseren met het oog om verhoogde bijdragen nadien te vermijden.