Kan de fiscus zowel een boete als een belastingverhoging toepassen?

De fiscus kan het niet of te laat indienen van je privéaangifte of de aangifte vennootschapsbelasting op 2 manieren bestraffen. Hij kan een boete opleggen die bestaat uit een vast bedrag van € 50,00 tot € 1.250,00 of een belastingverhoging van 10% tot 200%, te berekenen op de te betalen belastingen.

Er is geen enkele wetsbepaling die dit verbiedt, dus in theorie kan het dus. In de praktijk is de rechtspraak evenwel tot nog toe verdeeld. Soms kreeg de fiscus gelijk, soms kreeg de fiscus ongelijk.

Aangezien je geen twee keer voor hetzelfde kan gestraft worden, heeft het Hof van Cassatie onlangs het pleit beslecht in het nadeel van de fiscus. Het tegelijk opleggen van een boete en een belastingverhoging mag dus niet. De fiscus mag wel zelf kiezen welke sanctie hij oplegt (dat wat het meeste opbrengt?).

Beter een boete of een belastingverhoging? Dat hangt ervan af. Een boete is voor elke belastingplichtige hetzelfde. Het effectief te betalen bedrag van een belastingverhoging verschilt daarentegen van de ene belastingplichtige tot de andere, naargelang het bedrag van de (bij) te betalen belasting.