Kan je sneller uitkeren tegen 15% roerende voorheffing i.p.v. 30%, via een tussentijds dividend?

Indien een vennootschap werd opgericht na 30 juni 2013, of wanneer de vennootschap na deze datum nieuwe aandelen heeft uitgegeven in ruil voor geld, dan kan je onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren mits een inhouding van maar 15% rv, in plaats van het gewone tarief van 30%.

Eén van de voorwaarden voor het verlaagd tarief van 15% rv is dat de wachtperiode lang genoeg is. Zo kan je in principe pas een dividend toekennen tegen 15% rv vanaf de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng.

Naast gewone dividenden, kunnen ook  ‘tussentijdse’ of ‘interimdividenden’ worden uitgekeerd. Het gaat dan om de uitkering van winsten van reeds goedgekeurde jaarrekeningen (tussentijds dividend) of van winsten uit het lopende boekjaar (interimdividend). Dergelijke beslissing tot uitkering dient steeds te gebeuren via een bijzondere algemene vergadering.

In tegenstelling tot een gewoon dividend, wordt een tussentijds of interimdividend mee verwerkt in het resultaat van het boekjaar waarin het dividend toegekend wordt. Dat betekent dus dat er een jaar vroeger dividenden kan worden uitgekeerd tegen 15%.

Wanneer de aandelen niet zijn volstort, dan moeten deze voor de uitkering eerst volstort zijn. Voor vennootschappen die coronasteun ontvangen hebben, geldt er een tijdelijk dividendverbod.