Komt er een fundamentele wijziging m.b.t. voordelen alle aard?

Heel wat voordelen van alle aard worden forfaitair geraamd, zoals bijvoorbeeld het forfait voor bedrijfswagens. Hoewel de forfaits verondersteld worden de werkelijke waarde van het voordeel te benaderen, valt dat in de praktijk eens tegen. Er ontstaat dan ook vaak discussie in gevallen waarin de forfaitaire raming manifest hoger ligt dan de werkelijke waarde van het voordeel.

In een belangrijke zaak kreeg een belastingplichtige voor de rechtbank gelijk. Om die rechtspraak buiten spel te zetten, wil de regering nu de wet aanpassen, door de band met de werkelijke waarde van een forfait door te knippen. Dit is natuurlijk gevaarlijk, want het zet de deur open voor een ongebreidelde verhoging van de forfaits. De wetgever heeft in het verleden al bewust forfaits ingevoerd die hoger lagen dan de werkelijke waarde, met de bedoeling de belastingplichtige extra te belasten of bepaalde voordelen te ontmoedigen.

Bepaalde partijen willen komaf maken met voordelen van alle aard en willen die vervangen door echt loon. Met een geplande wetswijziging wordt dit misschien gemakkelijker om die doelstelling te halen. Wordt zeker vervolgd.